Mơ thấy người chết là điềm gì?

Mơ thấy người chết là điềm gì?

Mơ thấy người chết là điềm gì?