Nằm mơ thấy gội đầu mang lại cho bạn điềm báo hung hay cát?

Nằm mơ thấy gội đầu mang lại cho bạn điềm báo hung hay cát?